Produktsortiment

Dörrautomatik


Dörrar finns överallt. I många fall är det önskvärt att någon öppnar dörren när man ska passera, och i vissa fall att dörren öppnar sig själv.

Syftet med dörrautomatik kan vara olika, t ex

En oumbärlig hjälp för rörelsehindrade personer i hemmiljön. Kunderna i en butik upplever det positivt om dörren öppnas automatiskt.

 
Vi arbetar med helhetslösningar kring fasad- och dörrmiljöer och kan erbjuda ett komplett program av dörrautomatik. Således installerar vi automatik för såväl slag- och pardörrar som skjutdörrar.

I samband med detta gör vi även styrningar från passersystem, fjärröppnare mm.
Fristående entreprenör inom dörrautomatik
Genom vår position som fristående entreprenör samarbetar vi med de främsta och bästa tillverkarna, som Dorma, Assa m.fl. Därför kan vi rekommendera och utforma de bästa lösningarna för varje enskilt uppdrag.


Inbrottslarm

Vi har möjlighet att skräddarsy inbrottslarm efter kundens behov, ekonomi och val av säkerhetsnivå.

 

Våra system för inbrottslarm byggs upp med den senaste tekniken som erbjuds på marknaden. Som en oberoende säkerhetsleverantör av inbrottslarm är vi fria att välja den mix av produkter som passar kundens specifika önskemål, så som komponenter och vaktbolag.

Då vi är godkända och certifierade i Larmklass 2 kan du känna dig trygg med våra produkter, medarbetare och vår kompetens inom Allans Lås och Larm AB.

Läs mer om certifiering Larmklass 2


Låssystem

Lås, låssystem och beslag är en av de viktigaste komponenterna för att inbrottsskydda en verksamhet, eftersom det mekaniska skyddet fysiskt förhindrar inbrottsförsök.

Vi diskuterar oss fram till ett bra produktval som passar dina krav på säkerhet.

 

 

Lås och beslag har på senare tid också kommit att innefatta även elektroniska cylindrar.

Med denna nya låsteknologi kan borttappade nycklar programmeras bort ur cylindrarna - man slipper sålunda tidsödande och kostsamma cylinderomläggningarna.

Livslängden för låssystem förlängs betydligt och säkerhetsnivån kommer upp på en helt ny nivå.


Passagesystem & passersystem

Allt fler företag och kommuner vill komma ifrån den besvärliga nyckelhanteringen, genom att installera någon typ av passersystem eller passagesystem.
Man ersätter personalens mekaniska nycklar med någon typ av elektronisk kodbärare - magnetkort eller de allt vanligare elektroniska nyckelbrickorna (s k "taggar").

Genom att investera i ett passersystem eller passagesystem skaffar du dig fullständig kontroll över vem som har tillträde till lokalerna, samt var och när detta får ske. Elektroniska nycklar som tappats bort kan snabbt spärras och därmed bibehålls maximal säkerhet.

Vi har stor erfarenhet av installation av olika typer av passersystem och passagesystem.
Allt från enkla kodlås och kortläsare för enstaka dörrar till komplexa integrerade passer- och larmsystem styrda från PC i nätverksmiljö.


iLOQ

Allans Lås och Larm AB är återförsäljare av iLOQ.
iLOQ-systemen baseras på tekniker som möjliggör elektroniska lås utan batterier eller kablar.
 

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen.
Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta.

iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Kontakta oss på 0415 - 103 03 så förklarar vi mer, eller gå in på https://www.iloq.com/sv/ för ytterligare information.


Porttelefon

Med hjälp av en porttelefon kan man själv välkomna och släppa in önskade besökare samtidigt som man kan hålla låst för oönskade besökare i t ex entréer, receptioner och trapphus.

Generellt kan man säga att en porttelefon som använder sig av en företagsväxel eller av telenätet är en bättre och billigare lösning eftersom installationen blir billigare (ingen kabeldragning). Det finns dock fall där alternativet med en konventionell porttelefon bör övervägas. Ett fall är företaget som vill ha en porttelefon till receptionen som bara används under kontorstid. Receptionisten kan då snabbt betjäna besökaren. Ett annat fall är när man vill ha möjlighet att snabbt svara från flera svarsapparater och kanske även från flera entréer. Om det gäller en hyresfastighet fungerar en vanlig porttelefon bra om man har stor omsättning på hyresgäster eller om alla hyresgäster inte har en konventionell telefon.

Oavsett om du bor i slott eller koja, i höghus eller låghus, kan vi erbjuda dig en skräddarsydd lösning när det gäller porttelefoni.