Produkter och tjänster

Låssystem

Lås, låssystem och beslag är en av de viktigaste komponenterna för att inbrottsskydda en verksamhet eftersom det mekaniska skyddet fysiskt förhindrar inbrottsförsök.

Vi diskuterar fram ett bra produktval som passar dina krav på säkerhet.

Lås och beslag har på senare tid också kommit att innefatta även elektroniska cylindrar.

Med denna nya låsteknologi kan borttappade nycklar programmeras bort ur cylindrarna - du slipper sålunda tidsödande och kostsamma cylinderomläggningarna.

Livslängden för låssystem förlängs betydligt och säkerhetsnivån kommer upp på en helt ny nivå.


iLOQ

Allans Lås och Larm AB är återförsäljare av iLOQ.
iLOQ-systemen baseras på tekniker som möjliggör elektroniska lås utan batterier eller kablar. Installationskostnaden blir därmed betydligt lägre än jämförelsevis ett traditionellt passersystem.


iloq 

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, företaget, trapphus och andra gemensamma utrymmen. 

Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta.

iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Vem har varit i lokalen? iLoq har möjlighet att visa logg över de senaste aktiviteterna i ert låssystem. 

Tidsstyr tillgången! Genom att installera en klocka i iLoq-cylindern kan det programmeras mellan vilka tider exempelvis era anställda har tillgång till era lokaler.

Det finns en iLoq lösning till de flesta dörrar och självklart även som hänglås!

Kontakta oss på 0415 - 103 03 så förklarar vi mer, eller gå in på https://www.iloq.com/sv/ för ytterligare information.


Nyckel- och cylindertillverkning

I vår butik på Nygatan 60 i Hörby tillverkar och servar vi nycklar och cylindrar efter era önskemål under tiden ni väntar, i mån av tid. Vi erbjuder att lägga om era cylindrar så att ni får samma nyckel till hela huset. 

Har ni behov av att få en nyckelkopia till er bil, motorcykel, husbil, husvagn, cykel, kassaskåp, vapenskåp eller någonting annat? Vi kan göra kopior på de flesta nycklar.

Vi är servicecenter för Assa, DormaKaba, iLoq, Evva, Abloy och Anchor. 


Inbrottslarm

Vi har möjlighet att skräddarsy inbrottslarm efter kundens behov, ekonomi och val av säkerhetsnivå. 

Neo MAP
 

Våra system för inbrottslarm byggs upp med den senaste tekniken som erbjuds på marknaden.
Som en oberoende säkerhetsleverantör av inbrottslarm är vi fria att välja den mix av produkter som passar kundens specifika önskemål, så som komponenter och eventuellt vaktbolag.
Integrera brandvarnarna med inbrottslarmet så att ni snabbt får en varning, även när ni inte är hemma.


Slipp månadskostnader om ni vill, larmet ägs av er!

Vill ni koppla larmet till larmcentral med väktare har vi samarbete med Securitas Sverige, Lövestad Larmcentral AB, SOS med flera. Vi ordnar med installationen och kopplingen, sen kommer ni och vaktbolaget själva överens om vilka tjänster ni vill köpa från vaktbolaget. 

För att göra överföringen till larmcentralen så säker det går använder vi oss av säker larmöverföring - Add-Secure uppringare.  Kritiska larm skickas inom loppet av några sekunder till er larmmottagare för snabb hantering. Tjänsten övervakar kommunikationen mellan er larmanläggning och vald larmmottagare hela dygnet och varnar omedelbart vid systemförändringar.

MiniAir

 

Om ni istället vill ha larmet kopplat direkt till er själva via en app, går det också bra! Då tillkommer kostnaden för uppringaren och årskostnaden för SIM-kortet i uppringaren. I Appen kan ni larma av och på samt se status och få push-notiser eller mejl vid inbrotts- eller brandlarm.

 


Kameraövervakning

Kameraövervakning har blivit allt vanligare och har en förebyggande effekt när det gäller skadegörelse och inbrott. Ni kanske vill se vem som varit och hälsat på när ni inte varit hemma? Oavsett önskemål installerar vi kameraövervakningssystem efter ert önskemål i sommarhuset, villan, föreningen, parkeringshuset eller företag.

Kontakta oss för offert eller frågor. De vanligast frågorna och svaren om hur ni får övervaka finns på Integritetsskyddsmyndigheten


Dörrautomatik

Vi arbetar med helhetslösningar kring fasad- och dörrmiljöer och kan erbjuda ett komplett program av dörrautomatik. Vi installerar automatik för såväl slag- och pardörrar med styrningar från passersystem, iLoq, porttelefoni och fjärrkontroller.

Syftet med dörrautomatik kan vara olika.
Allt från tillgänglighetsanpassning för hemmiljö, på arbetet, i skolan eller offentliga miljöer till automatisk dörröppning i butiken, i dörren till restaurangköket eller när ni vill släppa in era gäster via porttelefonen.


Passersystem

Allt fler företag och kommuner vill komma ifrån nyckelhanteringen genom att installera någon typ av passersystem.
Du ersätter personalens mekaniska nycklar med någon typ av elektroniska nyckelbrickor så kallat "taggar".

Genom att investera i ett passersystem skaffar du dig fullständig kontroll över vem som har tillträde till lokalerna, samt var och när detta får ske. Elektroniska nycklar som tappats bort kan snabbt spärras och därmed bibehålls maximal säkerhet.

Om er bostadsförening har gemensam tvättstuga, samlingslokal eller liknande kan vi montera en digital bokningstavla där de boende enkelt kan boka tider antingen på tavlan eller via mobiltelefon eller dator. Vi har stor erfarenhet av installation av olika typer av passersystem.
Allt från enkla kodlås och kortläsare för enstaka dörrar till komplexa integrerade passer- och larmsystem styrda från PC i nätverksmiljö.


Porttelefon

Med hjälp av en porttelefon kan man själv välkomna och släppa in önskade besökare samtidigt som man kan hålla låst för oönskade besökare i t ex entréer, receptioner och trapphus.

Ett fall är företaget som vill ha en porttelefon till receptionen som bara används under kontorstid. Receptionisten kan då snabbt betjäna besökaren.
Om det gäller en hyresfastighet fungerar en vanlig porttelefon bra om ni har stor omsättning på hyresgäster eller om alla hyresgäster inte har en konventionell telefon.
Om ni får besök när ni inte är hemma går det att få samtalet från porttelefonen kopplat till er smartphone via app.

 

Oavsett om du bor i slott eller koja, i höghus eller låghus, kan vi erbjuda er en skräddarsydd lösning när det gäller porttelefoni.

 

 


Utrymningsbeslag

Har ni rätt beslag på era nödutgångar? Följer ni regler och lagkrav? 

Det finns lagkrav på hur nödutgångarnas lås och dörrbeslag får vara utformade. Dörrbeslagen måste alltid anpassas för att vid behov möjliggöra en snabb och säker utrymning ur byggnaden. 

Tänk på att dörrar till brandceller ska stängas vid brand för att försöka hindra branden från att sprida sig. Vi har produkter för att uppfylla även dessa lagar och regler.

I Sverige gäller två EU-standarder för utrymningsbeslag, SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008.

Vi hjälper er med lösningar som uppfyller utrymningskraven.

 

 

 

 

 


Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att meddela om utrymning ur byggnaden. Orsaken är vanligtvis brand i byggnaden men ett utrymningslarm kan även varna för gaslekage, syrebrist, hot eller annan fara. Ett utrymningslarm kontaktar inte larmcentral. 
Tänk på att våra inbrottslarm går att komplettera med brand- och gasvarnare. Fördelen gentemot traditionella brandvarnare är att du får en tidig notis även när ni inte är hemma.

Enligt Boverkets byggregler krävs utrymningslarm för hotell, samlingslokaler och bostäder. Brandvarnaren i din bostad räknas då som utrymningslarm. De flesta arbetsplatser kräver också någon typ av utrymningslarm.